Müügitingimused

HC PRO AS-i e-poe müügitingimused

Seisuga 28.03.2024

  1. Müügitingimused on koostatud vastavalt E-Kaubanduse Liidu veebilehel avaldatud näidisele (https://e-kaubanduseliit.ee/alustavale-e-kauplejale/) ning arvestades samas avaldatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid (vt täpsemalt isikuandmete töötlemine).
  2. Veebipoe omanik on HC PRO AS (registrikood 10089981, asukoht Vana-Narva mnt 20B, 74114 Maardu, Eesti; telefon ‎+372 661 6988; e-post [email protected]‎) (edaspidi hcpro.ee).

Üldtingimused

Müügitingimused kehtivad hcpro.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja hcpro.ee vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

hcpro.ee kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

hcpro.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse hcpro.ee veebilehel.

Müügilepingu jõustumine

hcpro.ee müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.

hcpro.ee ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest HC PRO AS arvelduskontole.

hcpro.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

Hinnad

Kõik hcpro.ee veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 22%.

hcpro.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

Tellimuse eest vormistamine ja kauba eest tasumine

Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: Swedbank, SEB Pank, Luminor Pank, Coop Pank, LHV Pank, Citadele Pank, Revolut pangalingi, Inbank ja ESTO Järelmaksu või krediitkaardiga. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.

Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

Kohaletoimetamine

Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib hcpro.ee tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.

hcpro.ee veebilehel on näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.

Sihtkoha muutumisest on Klient kohustatud teavitama hcpro.ee´i koheselt enne kauba kohaletoomist.

Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. hcpro.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või hilinemise põhjuseks on transporditeenust osutav partnerettevõte.

Tagastamisõigus

Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.

Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil [email protected] 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.

Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kättetoimetamis kulud.

hcpro.ee on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ja jätta teenus osutamata või tellitud kaup üle andmata järgmistel juhtudel:

  • Kaup on laost otsa saanud
  • Kauba hinda või omadusi on e-poes valesti kuvatud e-poe süsteemivea tõttu.

Pretensioonide esitamise kord

Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama hcpro.ee´d probleemist e-posti aadressil [email protected] ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.

hcpro.ee ei vastuta:

  • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
  • Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
  • Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

10-aastane raami garantii kehtib nendele toodetele, mille tootekirjelduses on see eraldi välja toodud.

Kõikidele uutele kasutamata jõusaali- ja kardioseadmetele, mida müüakse läbi hcpro.ee/en veebipoe, kehtib 6-kuuline kommertsgarantii.

Kasutatud jõusaali- ja kardioseadmed müüakse sellises seisukorras, nagu need müügihetkel on, ilma garantiita.

Vastutus ja vääramatu jõud

hcpro.ee vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab hcpro.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

hcpro.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida hcpro.ee ei saanud mõjutada ette näha.

Privaatsus

hcpro.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku hcpro.ee´le enda isikuandmete töötlemiseks.

hcpro.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele (v.a. maksete volitatud töötlejatele ja transporditeenuspakkujatele).

Vaidlused ja muud tingimused

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. hcpro.ee-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.