Isikuandmete töötlemine

Milliseid isikuandmeid toodeldakse

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
kauba kohaletoimetamise aadress;
pangakonto number;
kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
klienditoe andmed.


Mis eesmargil isikuandmeid toodeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupaev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ulevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analuusimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, toodeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid kusimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi voi teisi vorguidentifikaatoreid toodeldakse veebipoe kui infouhiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.


Oiguslik alus

Isikuandmete tootlemine toimub kliendiga solmitud lepingu taitmise eesmargil.

Isikuandmete tootlemine toimub juriidilise kohustuse taitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvotjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid voidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse voi andmemajutuse tagamiseks.

Relika OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Relika OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.


Turvalisus ja andmetele ligipaas

Isikuandmeid hoitakse Relika OU serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi voi Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid voidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevotetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepaas isikuandmetele on veebipoe tootajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi kusimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid fuusilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku voi ebaseadusliku havitamise, kaotsimineku, muutmise voi loata juurdepaasu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud tootlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud tootlejatega solmitud lepingute alusel. Volitatud tootlejaid on kohustatud tagama isikuandmete tootlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.


Nousoleku tagasivotmine

Kui isikundmete tootlemine toimub kliendi nousoleku alusel, siis on kliendil oigus nousolek tagasi votta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.


Sailitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja sailitada raamatupidamise jaoks voi tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis sailitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral sailitatakse isikuandmed kuni noude taitmiseni voi aegumistahtaja lopuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed sailitatakse seitse aastat.


Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb votta uhendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning tapsustakse andmete kustutamise perioodi.


Ulekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ulekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ulekandmisele.

Otseturustusteated
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nousoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide voi votta uhendust klienditoega.

Kui isikuandmeid toodeldakse otseturunduse eesmargil (profileerimine), on kliendil oigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise tootlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianaluusi tegemise suhtes igal ajal vastuvaiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel


Vaidluste lahendamine

Isikuandmete tootlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel ([email protected]). Jarelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon ([email protected]).